صفحه اصلی1399/8/9 7:06:12
Loading...

پرسشنامه مطالعات مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی نقش پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی در برابر زلزله

پرسشنامه مطالعات مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی نقش پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی در برابر زلزله قیمت: 20000 تومان دانلود

پرسشنامه تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی

 پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل نقش ا­منیت غذایی در توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی، »  تهیه شده است. قیمت: 200000 تومان دانلود

دعوت به همکاری

سایت تحلیلگران علوم محیطی(اکتم) از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته مجموعه علوم جغرافیایی،جغرافیای طبیعی- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری-جغرافیای سیاسی –  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقاطع [...]

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir