آموزش محاسبه سطح پوشش برفی با استفاده از نرم افزار SAGA GIS جلسه یازدهم

/, دسته‌بندی نشده, سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)/آموزش محاسبه سطح پوشش برفی با استفاده از نرم افزار SAGA GIS جلسه یازدهم

آموزش محاسبه سطح پوشش برفی با استفاده از نرم افزار SAGA GIS جلسه یازدهم

در این فیلم آموزشی به چگونگی محاسبه شاخص پوشش برف با استفاده از داده های اقلیم شناسی همچون دما و بارش استفاده گردیده است.

 

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت ششم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هفتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت نهم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دهم**************

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir