در این قسمت به آموزش SAGA gis در زمینه سه بعدی سازی خواهیم پرداخت. در این جلسه چگونه یک فایل DEM را به محیط نرم افزار فراخوانی کنبم و با استفاده از تنظیمات خاص آن را به محیط سه بعدی فراخوانی کنیم آموزش داده شده است.

 

********جلسه اول آموزش نرم افزار SAGA GIS*************

 

آین آموزش به صورت روزانه ارائه خواهد شد.