آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دوم

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دوم

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دوم

در این قسمت به آموزش SAGA gis در زمینه سه بعدی سازی خواهیم پرداخت. در این جلسه چگونه یک فایل DEM را به محیط نرم افزار فراخوانی کنبم و با استفاده از تنظیمات خاص آن را به محیط سه بعدی فراخوانی کنیم آموزش داده شده است.

 

********جلسه اول آموزش نرم افزار SAGA GIS*************

 

آین آموزش به صورت روزانه ارائه خواهد شد.

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir