آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت سوم

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت سوم

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت سوم

در این بخش از آموزش نرم افزار SAGA GIS به روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای بخصوص لندست 8 و ایجاد ترکیب باند های مختلف خواهیم پرداخت.

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir