آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت چهارم

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت چهارم

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت چهارم

در این قسمت آموزشی یه معرفی تولید انواع شاخص های پوشش گیاهی تولید شده با استفاده از تصاویر ماهواره ای پرداخته شده است.

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

By |1399/1/30 13:30:2430ام فروردین, 1399|Categories: SAGA GIS|Tags: , |۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir