آموزش کار با تصاویر سنجنده مادیس(MODIS) با استفاده از افزونه Modis Toolkit

/, فناوری های نوین در جغرافیا/آموزش کار با تصاویر سنجنده مادیس(MODIS) با استفاده از افزونه Modis Toolkit

آموزش کار با تصاویر سنجنده مادیس(MODIS) با استفاده از افزونه Modis Toolkit

سنجنده مودیس به معنی اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط یک ابزار مهم ماهواره های Terra (EOS AM-1) و Aqua (در EOS PM-1) است. ماهواره Terra در مدار قطبی خورشید آهنگ از طرف قطب شمال به جنوب حرکت کرده و در هنگام صبح از خط استوا عبور می کند. در حالیکه طراحی مدار ماهواره Aqua به گونه ای است که از قطب جنوب به سمت قطب شمال حرکت کرده و در بعدازظهر از خط استوا عبور می کند. یکی از ابزار های قدرتمند در زمینه تحلیل تصاویر مودیس، افزونه Modis Toolkit می باشد، در این ویدیو کار با تصاویر ماهوا ره ای مودیس به صورت کامل و ساده آموزش داده شده است.

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir