در این کسل تمامی فرمول و معادلات topsiss با یک مثال کاربردی قرار داده شده است

 

دانلود