جدیدترین نقشه روستاها، شهرها و دهات ایران با فرمت شیپ فایل(shp)

جدول توصیفی فایل به گونه ای تعریف شده که قابلیت تفکیک به شهر، روستا و دهات را دارد.

قیمت: 15000 تومان

 

دانلود