جزوه زمین شناسی ساختمانی گروه زمین آزمون (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی)

✍️ تالیف: دکتر رامین صمدی