جزوه زمین شناسی نفت گروه زمین آزمون (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی)

✍️ تالیف: دکتر رامین صمدی