جزوه  مبانی GIS

 تهیه کننده : دکتر بختیاری‌کیا

گروه جغرافیا دانشگاه هرمزگان

 

دانلود