جی آی اس شهر زنجان با تمامی اطلاعات

🔷کیفیت ابنیه (مخروبه، تخریبی، مرمتی، قابل نگهداری، نوساز، در حال ساخت و …)

🔷مصالح نما (آجر، سنگ، سیمان سفید، سیمان سیاه، کرکره، کاهگل، شیشه و فلز، فاقد نما و …)

🔷عمر بنا (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ سال، بین ۲۰ تا ۳۰ سال، بین ۳۰ تا ۵۰ سال، بیش از ۵۰ سال)

🔷مصالح اسکلت (آجر و آهن، آجر و چوب، خشت و گل، بتنی، فلزی و …)

🔷ارتفاع

🔷مساحت زمین

🔷سطح اشغال

🔷مساحت زیربنا

🔷مساحت اعیانی

🔷مساحت سطح اشغال

🔷طبقه بندی سطح اشغال

🔷تراکم ساخت

🔷طبقه بندی تراکم

🔷طبقه بندی مساحت

🔷تعداد طبقات

🔷ملاحظات خاص (مانند فعالیت های موجود در قطعه و ابعاد آن)

🔷شماره بلوک

🔷کاربری اراضی و کد کاربری اراضی

🔷منطقه و ناحیه

🔷نام محله قدیم

🔷نام شهرک

🔷جاذب جمعیت بودن یا نبودن

🔷بافت فرسوده

قیمت: رایگان