این داده ها شامل اطلاعات کامل ایستگاههای باران سنجی استان آذربایجان شرقی است که بصورت فایل اکسل و در فرمت ماهانه می باشد و بازه زمانی بیش از 10 سال و برای سالهای اخیر است.

قیمت فایل 10هزارتومان