فایل KML اندکس نقشه زمین شناسی کل ایران قرار داده شده است شما می توانید با باز کردن این فایل در نرم افزار Google Earth محدوده مورد نظر شناسایی کنید و بعد تصمیم به تهیه نقشه بپردازید.

نقشه های زمین شناسی مد نظر خودتان را  می توانید در قسمت جستجو سایت پیدا کنید