🔷کیفیت ابنیه (نوساز، قابل نگهداری، مرمتی، تخریبی)

🔷عمر ساختمان (بین ۱ تا ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ سال، بین ۲۰ تا ۳۰ سال، بین ۳۰ تا ۴۰ سال، بالای ۴۰ سال)

🔷اسکلت (آجر و آهن، آجر و چوپ، اسکلت فلزی، بتنی، خشت و گل، دیوار باربر و …)

🔷نمای سختمان (آجر، آجر و سنگ، سنگ، سیمان رنگی، سیمان سفید، سیمان سیاه، سیمان ترکیبی، شیشه و سیمان، شیشه و فلز، فاقد نما، کاهگل)

🔷مالکیت (استیجاری، تعاونی، خصوصی، دولتی، وقفی و …)

🔷تعداد طبقات

🔷جمعیت ساکن در ساختمان

🔷کاربری اراضی

🔷قیمت زمین

🔷مساحت

قیمت: 7000 تومان