در این بخش  نقشه اتوکد شهر کرمانشاه در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

نقشه حاضر حاوی مورد زیر می باشد:

پارسلهای کاربری شهری

حدود بلوک

شبکه معابر

قیمت: رایگان