فیلم اموزشی مخصوص ورزش بانوان که توسط دکتر هوشیاری (متخصص کایروپراکتیک از آمریکا) جهت آمادگی جسمی بهتر و  کاهش عارضه های چون دیسک کمر، ستون فقرات، گردن و غیره معرفی گردیده است. در این فیلم حرکات ورزشی مناسب برای بانوان اجرا و تمرین داده می شود که در سلامتی وبالابردن توان جسمی بسیار تاثیرگذار است.