دانلود لایه اطلاعاتی طبقه بندی خاک(بافت خاک)کشور به تفکیک استان ها

//دانلود لایه اطلاعاتی طبقه بندی خاک(بافت خاک)کشور به تفکیک استان ها

دانلود لایه اطلاعاتی طبقه بندی خاک(بافت خاک)کشور به تفکیک استان ها

مقدمه

بافت خاک(Soil_texture) یکی از ابزار های طبقه بندی خاک است که در مطالعات آزمایشگاهی و میدانی برای تعیین نوع خاک بر پایه بافت فیزیکی آن به کار میرود. بافت خاک را میتوان با روش های کیفی (مانند تعیین بافت بر پایه لمس آن) و کمی (مانند روش هیدرومتر) تعیین کرد. بافت خاک در کشاورزی به منظور تعیین گیاه مناسب، پیش بینی پاسخ گیاه به شرایط محیطی و مدیریتی مانند خشکسالی و نیاز کلسيم اهمیت و کاربرد دارد. بافت خاک بر ذرات کوچکتر از ۲ میلیمتر تمرکز دارد که شامل ماسه، سیلت و رس است. طبقهبندی خاک وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا ( USDA و WRB )شامل ۱۴ طبقه بافت خاک بوده ولی طبقمندی UK-ADAS شامل 12 طبقه بافت خاک برای ایران است. این طبقه بندی ها بر پایه در صد ماسه، سیلت و رس موجود در خاک هستند.  پارامتر بافت خاک از مهمترین اطلاعات مورد استفاده در مطالعات خاکشناسی، کشاورزی و آبیاری، و هیدرولوژی است. از طرفی نقشه های پوششی جامع و استانداردی جهت پهنه بندی بافت خاک در کشورمان وجود ندارد و اطلاعات موجود غالبا بصورت تکه ای و بر اساس مقیاس ها و طبقه بندی های مختلف می باشد.
نقشه پهنه بندی بافت خاک کشور با استفاده از اطلاعات رستری در صد حجمی ذرات خاک در اعماق1، ۵، ۵، ۱۵، ۲۰، ۶۰ و ۱۰۰ سانتیمتری موجود در بانک اطلاعاتی مرکز بین المللی اطلاعات خاک دانشگاه واگنینگن هلند (SoilGrids) با دقت مکانی ۲۵۰*۲۵۰ متر و به شیوه مثلث بافت خاک سازمان حفاظت خاک ایالات متحده با بکارگیری روش های GIS تهیه شده است. مرکز بین المللی اطلاعات خاک با استفاده از داده های مشاهداتی پروفیل خاک در و با۱۵۰ نقطه در سرتاسر جهان (از جمله نقاطی متعدد در کشورمان)، داده های سنجش از دور و بکارگیری هوش مصنوعی اطلاعات خود را تولید و ارائه نموده است. در ادامه این داده ها با تفکیک استان ها در مسیر زیر بارگزاری گشته است. فایل مذکور به فرمت Tiff اراده کشته وشامل 7 باند می باشد که هر باند عمق خاک را نشان می دهد با ویژگی بافتی که در آن وجود دارد.

جدول مشخصات هر خاک در پیوست برای دانلود قرار داده شده است.

soil_remap

برای دانلود بر روی اسم هر یک از استان ها کلیک کنید

قیمت: 10000 تومان

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال بیختیاری

خراسان جنوبی

حراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگلویه بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir