چگونه تصاویر گوگل مپ را در محیط ArcGIS فراخوانی کنیم؟

با استفاده از این نرم افزار می توانید تصاویر گوگل مپ را در محیط ArcGIS فراخوانی کنید در کلیپ زیر به سادگی روش فراخوانی تصویر در محیط  ArcGIS آموزش داده شده است.

این نرم افزار قابلیت نصب ندارد ، بعد دانلود فایل و اکستکت آن بر PortableBasemapServer کلیک کنید تا به محیط نرم افزار وارد بشید