نقشه اتوکد شهر مرند شامل لایه های اطلاعاتی:

کاربری اراضی،شبکه معابر، محله

قیمت: 10000 تومان