این نقشه در فرمت اتوکد تهیه گردید و شامل لایه های خطوط ارتباط، عرصه و عیان می باشد و کاربری اراضی منطقه 3 را در برمی گیرد

قیمت: 15000 تومان