نقشه زمین شناسی قره آغاح در کیفیت بالا در فرمت JPG اسکن شده برای دانلود قرار داده شده است.

قیمت: 10000 تومان