آذربایجان شرقی
🔶شامل نقشه های زمین شناسی:
۱)تبریز
۲)اهر
۳)اصلاندوز
۴)آذرشهر
۵)بستان آباد
۶)قره چمن
۷)خوجا
۸)مراغه
۹)مرند
۱۰) میانه
۱۱)سراب
۱۲)هشترود
۱۳)تسوج
۱۴)ورزقان