دانلود نقشه Landcover برای کل ایران با قدرت مکانی ۲۵ متر

//دانلود نقشه Landcover برای کل ایران با قدرت مکانی ۲۵ متر

دانلود نقشه Landcover برای کل ایران با قدرت مکانی ۲۵ متر

نقشه Landcover  برای کل ایران با قدرت مکانی 25 متر این داده با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 برای سال 2015 تهیه گردید است.

جدول زیر شماره هر کلاس  کاربری نمایش داده شده است.

نمایش نقشه موجود

قیمت: 100000توان

 

دانلود

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir