دانلود نه شیت نقشه زمین شناسی استان یزد با کیفیت بالا

شامل:

1- ابرکوه

2- آران

3- اردکان

4- چاه نو

5- دهشیر

6- حلوان

7- جیان

یزد

قیمت: 50000 تومان