محصول فوق دربرگیرنده ی 106 شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی استان تهران می باشد که شما می توانید از این داده ها در  مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید.

مجموع داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. لایه رستری بارش ماهانه (12 ماه)

 2. لایه رستری حداکثر دمای ماهانه(12 ماه)

 3. لایه رستری حداقل دمای ماهانه(12 ماه)

 4. لایه رستری میانگین دمای ماهانه(12 ماه)

 5. لایه رستری فشار بخار آب(12 ماه)

 6. لایه رستری بارش کل سال

 7. لایه رستری میانگین دمای سالانه

 8. لایه رستری جهت شیب تولید شده با SRTM 30 متری

 9. لایه وکتوری حوضه های آبخیز اصلی

 10. لایه وکتوری بوستان

 11. لایه وکتوری پولیگون محدوده شهر ها

 12. لایه وکتوری  نقطه ای شهر ها

 13. لایه وکتوری  نقطه ای ایستگاهای بارانسنجی و سینوپتیک

 14. لایه وکتوری  خطی (توپوگرافی 100 متر)

 15. لایه وکتوری پولیگون مرز شهرستان ها

 16. لایه وکتوری پولیگون مرز دهستان

 17. فایل رستری مدل رقومی ارتفاع(SRTM 30 متری )

 18. لایه وکتوری پولیگون کلاس فرسایش خاک

 19. لایه وکتوری  خطی گسل های اصلی

 20. لایه وکتوری  خطی گسل های فرعی

 21. لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 500000

 22. لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 300000

 23. لایه وکتوری  نفطه ای ایستگاهای ایستگاه هیدرومتری

 24. لایه وکتوری  نقطه ای  زمین لغزش

 25. لایه وکتوری پولیگون کاربری اراضی

 26. لایه وکتوری  نقطه ای مساجد و امامزاده ها و مکان های مذهبی

 27. لایه وکتوری  نقطه ای  پارک ها و مکان های تفریحی

 28. لایه وکتوری  نقطه ای  پارکینگ ها شهری

 29. لایه وکتوری  پولبگونی لندفرم(تقسیمات ویژگی های زمین)

 30. لایه وکتوری  نقطه ای  پمپ بنزین

 31. لایه وکتوری  خطی  خطوط انتقال انرژی

 32. لایه وکتوری نقطه ای نیروگاه های

 33. لایه خطی گسل های دوره کواترنری

 34. لایه پولیگونی مناطق حفاطت شده

 35. لایه نقطه ای قبرستان ها و آرامستان ها

 36. لایه وکتوری خطی خطوط راه آهن

 37. لایه وکتوری پولیگونی بارندگی

 38. لایه وکتوری خطی رودخانه ها شامل(اصلی و فرعی)

 39. لایه وکتوری خطی جاده ها(با تراکم شهری)

 40. لایه وکتوری خطی جاده های اصلی

 41. لایه فکتوری پولیگونی ساختما های شاخص(ادارات، دانشگاه ها و ..)

 42. لایه رستری شیب به حسب درجه

 43. لایه رستری شیب بر حسب درصد

 44. لایه وکتوری گروه بندی خاک در دو سطح

 45. لایه وگتوری پولیگونی زیرحوضه ها

 46. لایه وکتوری نفطه ای فرودگاه ها، ایستگاه و ترمینال ها

 47. لایه وکتوری نقطه ای روستاها

 48. لایه وکتوری پولیگونی پهنه های آبی موجود(سد، برکه، دریاچه و ..)

 49. لاینه پولیگونی پوشش زمین یا Landcover

 50. لایه وکتور پولیگون محدوده استان

 51. لایه وکتوری پولیگون بخش های استان.

قیمت: 30000 تومان

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]