در این پست راهنمای ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار ARC GIS و مدل ANP قرار داده شده است و به راحتی به شما آموزش می دهد وزن ANP را چگونه در محیط GIS بر روی لایه ها اعمال کنید تا یک نقشه پهنه بندی برای خود ایجاد کنید