سایتهایی جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال

//سایتهایی جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال

سایتهایی جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال

سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید

www.turnitin.com

www.ithenticate.com

www.writecheck.com

By |1399/1/31 14:15:0931ام فروردین, 1399|Categories: محیط زیست|Tags: , |۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/