این محصول شامل ریز کاربری های شهر بابل به فرمت شیپ فایل می باشد و در محیط ArcGIS آماده سازی آن صورت گرفته است

قیمت: 10000 تومان

دانلود