این داده در 13 کلاس برای تایباد تولید گردید و در دو فرمت شیپ فایل و TIF برای استفاده شما در سایت قرار داده شده است.

کلاس تولید شده در این فایل شامل ریز کاربری های ساختمانی همچون نظامی، اداری، صنعتی و … دیگر کلاس های کشاورزی و مراتع و باغات و.. می باشد که در تصویر گویا آن است.

این نقشه ها با داده های open street map بروز رسانی شده اند.

قیمت: 10000 تومان