این داده در 23 کلاس برای جزیره قشم تولید گردید و در دو فرمت شیپ فایل و TIF برای استفاده شما در سایت قرار داده شده است.

کلاس تولید شده در این فایل شامل ریز کاربری های ساختمانی همچون نظامی، اداری، صنعتی و … دیگر کلاس های کشاورزی و مراتع و باغات و.. می باشد که در تصویر گویا آن است.

قیمت: 20000 تومان