در این کلیپ آموزشی طریقه خروجی گرفتن نقشه محدوده مورد مطالعه در محیط ArcGIS آموزش داده شده است.