در این پست مجموعه سوالات دکتری سراسری از سال 1393 تا 1399 قرار داده شده است. این نمونه سوالات می تواند به شناخت بهتر منابع دکتری کمک می کند.

دانلود