نقشه روزانه مناطق سیل گرفته (در هر بخش از زمین) را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

✅ داده ها بصورت فایل_تصویری، shapefile و فایل KMZ برای نمایش در محیط google_earth در دسترس عموم قرار دارد. در این وبسایت امکان نمایش نقشه سیل در روزهای گذشته نیز وجود دارد!

✅ این نقشه ها از تصاویر سنجنده MODIS ماهواره TERRA و AQUA استخراج می‌شوند.