این نقشه زمین شناسی حاوی اطلاعات توپوگرافی، لیتولوژی، گسل و .. بوده و در مقیاس 1:100000 تهیه گردیده است.

قیمت: 10000 تومان