این لایه در فرمت(SHP) تهیه شده و شامل جداول نوع خاک در محدوده کشور ایران می باشد.

قیمت: 10000 تومان

دانلود