این نقشه ها در فرمت tif رستری تولید شده از تصاویر ماهوار های سنتینل می باشد و  به صورت سالانه تولید گردیده است و شامل 20 کلاس کاربری اراضی می باشد.

این داده ها مناسب تجزیه تحلیل در انواع مکانیابی ها، پهنه بندی سیلاب و بررسی تغییرات کاربری اراضی می باشد.

قیمت: 10000 تومان

دانلود 2015

دانلود 2016

دانلود 2017

دانلود 2018

دانلود 2019

 

این کاربری به صورت سالانه آپدیت می گردد.