نقشه گسل تهران در سه فرمت، KML، DWG و PDF در فایل زیر قرار داده شده است.

قیمت: 10000 تومان

دانلود