این پاور پوینت آماده به بررسی حاکمیت شرکتی (با تاکید بر مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی) در 47 اسلاید می پردازد.

قیمت محصول: 20000 تومان

لینک دانلود