کتاب بهینه_سازی (کاربرد مدل های کمی از جمله ANP ,AHP, SAW, ELECTRE, …)

//کتاب بهینه_سازی (کاربرد مدل های کمی از جمله ANP ,AHP, SAW, ELECTRE, …)

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/