یه جزوه خیلی خوب برای مبانی رادار سنجش از دور (SAR)

انجام و تحلیل تصاویر راداری می توانید با ما در تماس باشید در سریعترین زمان و بهترین قیمت