محصول فوق دربرگیرنده ی 106 شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی استان فارس می باشد که شما می توانید از این داده ها در  مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید.

مجموع داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. لایه رستری بارش ماهانه (12 ماه)
 2. لایه رستری حداکثر دمای ماهانه(12 ماه)
 3. لایه رستری حداقل دمای ماهانه(12 ماه)
 4. لایه رستری میانگین دمای ماهانه(12 ماه)
 5. لایه رستری فشار بخار آب(12 ماه)
 6. لایه رستری بارش کل سال
 7. لایه رستری میانگین دمای سالانه
 8. لایه رستری جهت شیب تولید شده با SRTM 30 متری
 9. لایه وکتوری حوضه های آبخیز اصلی
 10. لایه وکتوری بوستان
 11. لایه وکتوری پولیگون محدوده ش%8
author-avatar

درباره خلیل غلام نیا

کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS سابقه بیش از هشت سال کار با داده های سنجش از دور و GIS تسلط به تجزیه و تحلیل داده های اوپتیک، راداری و حرارتی تسلط به زبان های برنامه نویسی پایتون و جاوا اسکریپ و R در زمینه تجزیه تحلیل مدل های هوشمند در سنجش از دور و GIS

پست های مرتبط