روش الکتره چیست؟

روش الکتره () یا تسلط تقریبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است و از حروف اول جمله Elimination et Choice Translating Reality به معنی روش حذف و انتخاب سازگار با واقعیت گرفته شده است. در مقالات مختلف مثال هایی از کاربرد این روش بیان شده است از جمله رتبه بندی پروژه ها، طرح ریزی تسهیلات، انتخاب محل کارخانه، برنامه ریزی استراتژیک و…

پرسشنامه این روش نیز همانند روش تاپسیس است یعنی پرسشنامه ای که از ماتریس معیار-گزینه تشکیل شده است. و پاسخگویی به آن بر اساس طیف های کلامی و یا اعداد واقعی است.

این روش اولین بار توسط آقای benayoun در سال 1966 معرفی شد و پس از آن محققانی بنام Roy و Van delf توسعه داده شد. در این روش کلیه گزینه ها با استفاده از مقایسات غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و بدان طریق گزینه های غیر موثر حذف می شوند. کلیه این مراحل بر اساس یک مجموعه هماهنگ و یک مجموعه ناهمانگ پایه ریزی می شوند که به دلیل این موضوع این روش معروف به آنالیز هماهنگی نیز می باشد. روش الکتره دارای نسخه های مختلفی است از جمله روش الکتره 1 (ELECTRE 1) ، الکتره 2 و 3 و 4 . اختلاف نسخه های مختلف این روش در نوع عملیات ریاضی و نوع مسائلی است که این روش ها قادر به حل آن می باشند.

اساس کار این روش بر مبنای روابط غیررتبه­ ای است؛ بنابراین جواب­ های به دست آمده به صورت مجموعه­ ای از رتبه­ ها خواهد بود. مدل­سازی مسایل تصمیم­ گیری بر اساس این روش و همچنین با تشکیل ماتریس تصمیم ­گیری انجام می ­شود که سطرهای آن گزینه­ های رقیب و در ستون­ ها، شاخص­ های تصمیم قرار دارند.

این فایل مناسب بچه های رشته جغرافیا بود و مناسب برای این گروه ها تنظیم گشته است.

قیمت: رایگان