دانلود داده های حوضه آبخیز تالاررود در دو فرمت رستری و وکتوری(شیپ فایل)

دانلود داده های حوضه آبخیز تالار رود مناسب برای تحلیل های GIS  و هیدرولوژیکی شامل: 1- ارتفاع 2- شیب 3- جهت شیب 4- ک...

ادامه مطلب