نمونه فصل چهارم با موضوع حمل و نقل و توسعه پایدار با نرم افزار export choice

نمونه فصل چهارم آماده برای موضوعات مرتبط با حمل ونقل عمومی و توسعه پایدار که بانرم افزار export choice تهیه شده و بصورت کامل و...

ادامه مطلب

پرسشنامه کارشناسان با موضوع ارزیابی سیاست های بخش حمل ونقل عمومی در چارچوب توسعه پایدار

این پرسشنامه براساس روش ahp و برای متخصصین و کارشناسان برای موضوع ارزیابی سیاست های بخش حمل ونقل عمومی در چارچوب توسعه پایدار ...

ادامه مطلب

اتوکد توپوگرافی شهر تهران

فایل اتوکد توپوگرافی شهر تهران با اطلاعات مختلف و گوناگون

ادامه مطلب

شیپ فایل شهر درود لرستان

شیپ فایل شهر درود با جدول توصیفی مختلف و کامل که علاوه بر اینکه در داخل شیپ فایل موجوداست بصورت فایل اکسل نیز خروجی گرفته شده و من...

ادامه مطلب