زمین شناسی

/زمین شناسی

دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی داورزن مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

By |1399/8/4 6:07:034ام آبان, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی پل سفید در مقیاس1:100000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی پل سفید مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

By |1399/8/4 6:08:0630ام مهر, 1399|Categories: جغرافیا طبیعی, زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی پل سفید در مقیاس1:100000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش غرب شهید در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/23 6:26:0023ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش غرب شهید در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش طاووسیه در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/19 5:23:0419ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش طاووسیه در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شهرک سروستان در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/19 5:17:5519ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شهرک سروستان در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شمال شهر ایلام در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:06:1917ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شمال شهر ایلام در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شمال شهر اردبیل در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:04:0617ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شمال شهر اردبیل   در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شرب العین در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:01:2617ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شاه شرب العین  در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شاه قطب الدین در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 6:49:0917ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شاه قطب الدین  در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی سعیدیه در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/15 12:18:0115ام اردیبهشت, 1399|Categories: دسته‌بندی نشده, زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  سعیدیه در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir