زمین شناسی

/زمین شناسی

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش غرب شهید در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/23 6:26:0023ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش غرب شهید در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش طاووسیه در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/19 5:23:0419ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش طاووسیه در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شهرک سروستان در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/19 5:17:5519ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شهرک سروستان در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شمال شهر ایلام در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:06:1917ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شمال شهر ایلام در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شمال شهر اردبیل در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:04:0617ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شمال شهر اردبیل   در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شرب العین در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 14:01:2617ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شاه شرب العین  در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش شاه قطب الدین در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/17 6:49:0917ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  گزارش شاه قطب الدین  در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی سعیدیه در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/15 12:18:0115ام اردیبهشت, 1399|Categories: دسته‌بندی نشده, زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  سعیدیه در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی سریزجان در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/15 7:24:2615ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی  سریزجان در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش سپرو در مقیاس۱:۲۵۰۰۰

By |1399/2/15 7:17:5115ام اردیبهشت, 1399|Categories: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی|Tags: , , , |

دانلود نقشه زمین شناسی و گزارش سپرو  در مقیاس۱:25000 ، با کیفیت عالی و در فرمت PDF قیمت: 5000 تومان دانلود

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/