تحلیل های فضایی

روش Spatial Join در محیط GIS چگونه کار می کند

By |1399/2/1 5:41:471ام اردیبهشت, 1399|Categories: تحلیل های فضایی|Tags: , , , , , |

ابزار Spatial Join ستون ها را از یک جدول توصیفی به جدول دیگر بر اساس موقعیت مکانی یا مجاورت وارد می کند و عملیات Joint  را انجام می دهد. این طور در نظر بگیرید که ما لایه از کاربری اراضی به صورت(پولیگون)داریم و یک لایه دیگر به صورت نقطه ای (لایه خانه های موجود) و می [...]

ابزار های های مختلف بافر(Buffer) در GIS

By |1398/12/27 18:15:5127ام اسفند, 1398|Categories: تحلیل های فضایی, داده ها, دسته‌بندی نشده, سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)|Tags: , , , , , |

بافرها همچون ابزارهای مجاورت(Proximity Tools) چگونه فاصله ثابت از یک شی را ایجاد می کنید؟ پاسخ این است که از ابزار بافر استفاده کنید. ابزار بافر یک فاصله چند ضلعی را در اطراف عوارض ایجاد می کند. علاوه بر این ، انواع مختلفی از بافرها در GIS وجود دارد. به عنوان مثال ، بافرهای ژئودزیکی . اقلیدسی ، بافرهای مسطح در مقابل دور شکل و بافرهای حلقه تک در مقابل چند حلقه وجود دارد. ابزار بافر یکی از بهترین ابزارهای پردازش جغرافیایی مورد نیاز شما است ... بنابراین در اینجا تمام جزئیات مورد نیاز شما ارائه می شود.

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/