انجام پروژه سازمانی و خصوصی GIS در شمال کشور

انجام پروژه سازمانی و خصوصی GIS توسط تحلیلگران علوم مکانی، اولین مرکز ارائه دهنده خدمات آنلاین سنجش از دور  و GIS  شمال کشور ، با ...

ادامه مطلب

آموزش محاسبه سطح پوشش برفی با استفاده از نرم افزار SAGA GIS جلسه یازدهم

در این فیلم آموزشی به چگونگی محاسبه شاخص پوشش برف با استفاده از داده های اقلیم شناسی همچون دما و بارش استفاده گردیده است.   ...

ادامه مطلب

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دهم (آموزش کار با داده های اقلیمی)

در قسمت دهم آموزش نرم افزار SAGA GIS به آموزش کار با داده های اقلیمی و بررسی دو ابزار Bio climate variables و Climate Classifica...

ادامه مطلب