سایت

/Tag: سایت

دانلود Land cover(پوشش زمین) کل دنیا

By |1399/2/19 5:14:3619ام اردیبهشت, 1399|Categories: جغرافیا طبیعی|Tags: , , , |

در سایت Finer Resolution Observation and Monitoring - Global Land Cover می توانید Landcover  کل دنیا را با قدرت ماهوار های لندست 8 و سنتینل 2 دانلود کنید. این داده ها برای سال 2015 از تصاویر لندست تولید شده و 2017 از تصاویر سنتینل 3 تولید گردیده است. دانلود  

سایت های کاربردی برای دانشجویان و پژوهشگران

By |1399/2/14 5:01:4314ام اردیبهشت, 1399|Categories: عمومی|Tags: , , , |

1. ieeexplore.ieee.org 2. acm.org 3. link.springer.com 4. wiley.com 5. sciencedirect.com 6. acs.org 7. aiaa.org 8. aip.org 9. ajpe.org 10. aps.org 11. ascelibrary.org 12. asm.org 13. asme.org 14. bioone.org 15. birpublications.org 16. bmj.com 18. emeraldinsight.com 19. geoscienceworld.org 20. icevirtuallibrary.com 21. informahealthcare.com 22. informs.org 23. ingentaconnect.com 24. iop.org 25. jamanetwork.com 26. joponline.org 27. jstor.org 28. mitpressjournals.org 29. nature.com [...]

سایتهایی جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال

By |1399/1/31 14:15:0931ام فروردین, 1399|Categories: محیط زیست|Tags: , |

سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید www.turnitin.com www.ithenticate.com www.writecheck.com

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir