طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

/Tag: طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت هشتم طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

By |1399/2/4 5:45:414ام اردیبهشت, 1399|Categories: SAGA GIS, سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)|Tags: , , , , , |

در این قسمت به آموزش طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک) همچون شبکه عصیبی، SVM و RF پرداخته شده است ************آموزش SAGA GIS قسمت اول************** ************آموزش SAGA GIS قسمت دوم************** ************آموزش SAGA GIS قسمت سوم************** ************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم************** ************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم************** ************آموزش SAGA GIS قسمت ششم************** ************آموزش SAGA GIS قسمت هفتم**************  

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir